دکتر زاکانی در اختتامیه جشنواره رسانه ای ابوذر در شهر مقدس قم

من به خاطر دارم که در زمان رحلت حضرت امام (ره) در فضای بین المللی در یک حصار تبلیغاتی قرار گرفتیم. بالتبع خبرنگار و رسانه عناصری هستند که می توانند این حصار تبلیغی را بشکنند و حضور فعال داشته باشند. بالاخص که این افراد فعال مربوط به کانون فکری جهان اسلام و منشا تمدن ساز انقلاب اسلامی یعنی #قم باشند.
 دکتر زاکانی در اختتامیه جشنواره رسانه ای ابوذر در شهر مقدس قم

پس ما برای خبرنگار در قم هم  مسئولیت داریم این حصار تبلیغاتی را بشکنیم و هم ماموریت داریم که بتوانیم پیام انقلاب را با صدایی رساتر و در قالبهای هنری و در حوزه فضای مجازی و سایر عرصه ها به گوش جهانیان برسانیم.

امیدوارم بتوانیم این مسیر را گام به گام و با هم در کنار سایر مسئولین که حضور دارند قم را به جایگاهی فراتر از موقعیت رفیع فعلی برسانیم.

 

ارسال دیدگاه