زاکانی: مجلس غده‌های سرطانی را به نفع مردم جراحی می‌کند/ تعامل با دولت به معنای کوتاه آمدن از حق ملت نیست

مجلس یازدهم در نهایت تعامل با دولت و به نفع مردم اگر تشخیص دهد در جایی غده سرطانی وجود دارد، دست به جراحی خواهد زد. به گزارش جهان نیوز، علیرضا زاکانی در گفتگو با آنا ضمن اشاره به ضرورت انجام تحقیق و تفحص از دولت و دستگاه‌های اجرایی توسط مجلس یازدهم اظهار کرد: تحقیق و تفحص یک ابزار نظارتی است و مجلس یازدهم وظیفه دارد با اهتمام و جدیت به عرصه‌هایی ورود پیدا کند که در این عرصه‌ها ابهاماتی یا مشکلاتی وجود دارد که جامعه را آزار می‌دهد.
زاکانی: مجلس غده‌های سرطانی را به نفع مردم جراحی می‌کند/ تعامل با دولت به معنای کوتاه آمدن از حق ملت نیست

وی افزود: من امیدوار هستم که مجلس یازدهم از ابزارهای نظارتی خود ازجمله تحقیق و تفحص بدون هیچ‌گونه مماشاتی بهره بگیرد تا به بهترین نحو از احقاق حقوق ملت استفاده کند. این کار شدنی است و در گذشته هم تکرار شده و منعی هم در این رابطه وجود ندارد.

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم ادامه داد: در مجلس هفتم، نمایندگان از قوه قضائیه، دانشگاه‌ها مانند دانشگاه ازاد و مراکز پژوهشی تحقیق و تفحص کردند.

زاکانی بیان کرد که تحقیق و تفحص ابزار خوب نظارتی است، اما متأسفانه برخی از نمایندگان در برخی از ادوار از آن به عنوان یک ابزار برای چانه‌زنی استفاده کرده‌اند و به این کار بسیار زشت و خیانت بزرگی است.

وی با بیان این مطلب که مجلس یازدهم یک مجلس تعاملی با دولت خواهد بود، یادآور شد: این تعامل به معنای کوتاه آمدن از حق ملت نیست، بلکه این تعامل به معنای آن است که در نهایت تعامل اگر در جایی غده سرطانی‌ای بود از طریق انجام جراحی بتوان این غده را خارج کرد.

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم گفت: مجلس یازدهم به هیچ‌وجه تقابلی نیست و مجلس تعاملی خواهد بود، اما اگر تشخیص دهد در جایی غده سرطانی وجود دارد، دست به جراجی خواهد زد تا شرایط به نفع ملت رقم بخورد.

ارسال دیدگاه