شنبه 16 مرداد 1400
مدیر سایت
هزینه خانوارها در دولت دوم روحانی، 87 درصد و هزینه مسکن خانوارها در دوره روحانی 240 درصد افزایش داشته است.

گروه خبری واکاوی: این خبر را روزنامه وطن امروز به نقل از گزارش مرکز آمار منتشر کرده و افزود: متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته، 621/392 هزار ریال
بوده است که نسبت به رقم مشابه سال قبل 31 درصد افزایش نشان می‌دهد.
از هزینه کل سالانه خانوار شهری 161/094 هزار ریال با سهم 26 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 460/298 هزار ریال با سهم 74 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت هر کدام با سهم 21 درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با 50 درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
همچنین متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی
340/679 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 30/5 درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی 136/442 هزار ریال با سهم
40 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و 204/237 هزار ریال با سهم
60 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن با
25 درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با 32 درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
وطن امروز با بیان این که هزینه خانوار شهری در 4 سال گذشته 87 درصد زیاد شد، می‌نویسد: اقلام مختلفی همچون مسکن، بهداشت، حمل و نقل، خوراکی، پوشاک و تفریحات در سبد هزینه خانوار وجود دارد. خانوارهای کشور سال گذشته بیشترین هزینه را در بخش مسکن، سوخت و روشنایی داشته‌اند به این صورت که 37 درصد هزینه مربوط به این بخش است. سال 92 سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری نزدیک به 45 درصد هزینه‌های غیرخوراکی را به خود اختصاص داد که عددی بالغ بر 6 میلیون و 750 هزار تومان بود، در حالی که این سهم در سال 99 به 50 درصد و مبلغ 23 میلیون تومان رسیده است.

منبع: کیهان