یک شنبه 17 مرداد 1400
زاکانی در صحن شورای شهر تهران گفت: پایتخت ام‌القری جهان اسلام و ستون فقرات نظام اسلامی محسوب می‌شود و توجه به این مسأله بسیار حائز اهمیت است. کالبد شهر نیاز به تحولات دارد و باید تلاش کنیم با کمک مردم این تحولات را ایجاد کنیم‌.