پنج شنبه 14 مرداد 1400
مصافحه سردار قاآنی، فرمانده نیروی سپاه قدس با مقامات جبهه مقاومت در حاشیه مراسم تحلیف.